Agenda
20-6  Jongste Jeugd / Slotdag
27-6  I-C-Hockey Toernooi
28-6  Parels en zeesterren toernooi
4-7  C-NO-MORE Toernooi
5-7  Diep in de Zee toernooi
11-7  Trimtoernooi
12-7  Familie toernooi
Hele agenda
Sponsor nieuws
Convocatie ALV 22 juni 2018
13-6-2018  | 

Geachte leden, ouders van leden en aangeslotenen,
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op vrijdag 22 juni 2018 om 20.00 uur.

Uiterlijk 7 dagen voor de ALV is de agenda voor deze vergadering in te zien achter de inlog op de RHC-website onder "Club' - ‘Documenten’ en vervolgens ‘Algemene Leden Vergadering’, 'Jaarverslagen' en "Privacy'. Ook de bij de agende behorende (definitieve) stukken voor deze vergadering kunt u hier vinden:onder meer het jaarverslag 17/18, de concept-notulen van de laatste ALV in september 2017 alsmede de stukken inzake de implementatie van de AVG (persoonsgegevensbescherming) bij RHC en het bijbehorende voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement.

Daarnaast zijn de stukken digitaal opvraagbaar via [email protected]

Tevens wijzen wij u er op dat de stukken op 22 juni vanaf 19.30 uur in het clubhuis ter inzage liggen.

Eventuele berichten van verhindering of schriftelijke volmachten kunnen worden gemaild naar de secretaris.

Hopende u allen op 22 juni aanstaande in het clubhuis van RHC te mogen begroeten, verblijven wij,

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

Ann-Marie Kühler

Secretaris bestuur RHC

 


terug naar vorige scherm