Agenda
20-6  Jongste Jeugd / Slotdag
27-6  I-C-Hockey Toernooi
28-6  Parels en zeesterren toernooi
4-7  C-NO-MORE Toernooi
5-7  Diep in de Zee toernooi
11-7  Trimtoernooi
12-7  Familie toernooi
Hele agenda
Sponsor nieuws
Convocatie ALV 13 juni 2017
25-5-2017  | 

Geachte leden, ouders van leden en aangeslotenen,
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op dinsdag 13 juni 2017.

De (concept-)agenda voor deze vergadering is in te zien achter de inlog op de RHC-website onder ‘Documenten’ en vervolgens ‘Algemene Leden Vergadering’.

De (definitieve) stukken voor deze vergadering (onder meer concept-jaarverslag en concept-notulen laatste ALV sept. 16) kunt u hier eveneens vinden (uiterlijk 10 dagen voor de ALV). Daarnaast zijn de stukken digitaal opvraagbaar via
[email protected]

Tevens wijzen wij u er op dat de stukken op 13 juni vanaf 19.30 uur in het clubhuis ter inzage liggen.

Eventuele berichten van verhindering of schriftelijke volmachten kunnen worden gemaild naar de secretaris.

Hopende u allen op 13 juni aanstaande om 20.15 uur in het clubhuis van RHC te mogen begroeten, verblijven wij,

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

Ann-Marie Kühler
Secretaris bestuur RHC


terug naar vorige scherm